Dożynki za nami


Jak co roku "Dożynki", które mieliśmy okazję przeżyć, już za nami. Nowy wątek tradycji pojawiający się od trzech lat (Msza Święta Polowa na rozpoczęcie imprezy), został przyjęty bardzo pozytywnie, ba nawet inne sołectwa biorą z nas przykład. Występy artystyczne jak zwykle świetne, cieszy organizatorów fakt, że zawsze mogą liczyć na młodzież, dzieci i ich rodziców, bez których nie byłoby smaku prawdziwych Dożynek. Pokaz ciekłego azotu również wzbudził spore emocje, warto dodać, że pokaz taki odbył sie po raz pierwszy w naszym sołectwie na Dożynkach i chyba po raz pierwszy na Dożynkach w Polsce. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach, a wszczególności paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej, młodzieży tańczącej, dzieciom oraz ich rodzicom, pani Urszuli Hoła i Urszuli Kwadrans, pani Bożenie Grabowskiej z mężem, panu Andrzejowi Wilk, wszystkim przybyłym gościom honorowym i całej naszej społeczności, która licznie uczestnicząc daje sens do organizowania takich imprez.

Do oglądnięcia zdjęć zapraszam na stronę gminną /link poniżej/.

http://www.oswiecim-gmina.pl/pl/79044/0/2013-08-24-Dozynki_w_Stawach_Monowskich.html

/sołtys/