Konkurs na najładniejszy ogród w Powiecie


Pragnę poinformować wszystkich mieszkańców naszego sołectwa, że Starosta Powiatu Oświęcimskiego wraz z Powiatowym Stowarzyszeniem Sołtysów ogłosił konkurs pod hasłem "Ogrody Ziemi Oświęcimskiej". Regulamin zamieszczam poniżej, a wszystkich chętnych serdecznie zapraszam do zgłosznia udziału w konkursie osobiście do sołtysa.

Pozdrawiam:
Arkadiusz Kuwik /sołtys/

REGULAMIN KONKURSU

„Ogrody Ziemi Oświęcimskiej”

 

& 1

 

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wraz z Powiatowym Stowarzyszeniem Sołtysów zwani dalej organizatorem, ogłasza konkurs pod hasłem „Ogrody Ziemi Oświęcimskiej”. Konkurs przeprowadzony zostanie według zasad określonych w niniejszym regulaminie.

 

& 2

 

Celem konkursu jest wyłonienie najładniejszego ogródka na terenie Ziemi Oświęcimskiej, jak również integracja mieszkańców, pobudzanie poczucia lokalnej tożsamości oraz poprawa estetyki na terenie Powiatu Oświęcimskiego.

 

& 3

 

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden ogródek.

 

& 4

 

 1. Zgłoszenie ogródka do konkursu jest jednocześnie traktowane, jako oświadczenie uczestnika, że jest on jego własnością.
 2. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada uczestnik.

 

& 5

 

Uczestnicy konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

 

& 6

 

Powołuje się komisję w celu oceny ogrodów, w której skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych jednostek pomocniczych oraz administracyjnych powiatu oświęcimskiego:

I etap – przedstawiciele sołectwa lub dzielnicy,

II etap – przedstawiciele powiatu.

 

& 7

 

Przy ocenie obiektów Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

 1. Pomysłowość i oryginalność – od 1 do 10 punktów,
 2. Estetyka – od 1 do 10 punktów,
 3. Funkcjonalność – od 1 do 10 punktów,
 4. Mała architektura, a tym, ogrodzenia, ławki, schody, altany, pergole, rzeźby, oświetlenie – od 1 do 10 punktów,
 5. Kompozycja roślinna – od 1 do 10 punktów.
 6.  

& 8

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap – wyłania się w nim najładniejszy ogródek zgłoszony do konkursu z terenu sołectwa lub dzielnicy każdej z gmin wchodzących w skład powiatu oświęcimskiego. Uczestnik konkursu wyłoniony w ty etapie na pierwszym miejscu awansuje do następnego etapu konkursu.

II etap – wyłania się w tym etapie zwycięzcę konkursu „Ogrody Ziemi Oświęcimskiej” spośród kandydatur, które zajęły pierwsze miejsca w etapie I.

 

& 9

 

Termin zgłaszania ogrodów do 31 maja 2013r. Zgłoszenia dokonuje się na poziomie poszczególnych sołectw/rad dzielnic w sposób podany przez sołtysa/przewodniczącego rady dzielnicy.

Termin zakończenia I etapu 30 czerwca 2013r.

Termin zakończenia II etapu 31 lipca 2013r.

 

& 10

 

 1. Właściciel zwycięskiego ogrodu otrzyma nagrodę przyznaną przez Starostę Oświęcimskiego.
 2. Starosta Oświęcimski może przyznać również nagrody-wyróżnienia.
 3. Zwycięzcy konkursu zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty e-mail.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wylegitymowania zwycięzcy konkursu.

 

& 11

 

Za zajęcie pierwszego miejsca laureat otrzyma nagrody do wartości 700 zł. Za zajęcie drugiego miejsca laureat otrzyma nagrody do wartości 500 zł. Za zajęcie trzeciego miejsca laureat otrzyma nagrody do wartości 300 zł.

Przedstawiciele sołectw/rad dzielnic mogą we własnym zakresie przyznawać nagrody dla zwycięzców I etapu.

 

& 12

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów w Regulaminie.

 • Ogród » Click to zoom ->

  Ogród

 • Różanecznik Biały » Click to zoom ->

  Różanecznik Biały

 • Różanecznik Biały » Click to zoom ->

  Różanecznik Biały