Nowe władze w OSP


19 lutego 2016r. odbyło się w naszej jednostce OSP Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym przyjęto sprawozdania za rok 2015 oraz plany na 2016 rok. Dokonano wyboru nowego Zarządu na kadencję 2016-2021, skład przedstawiono poniżej. Dziękujemy ustępującym osobom z Zarządu za prace na rzecz jednostki OSP Stawy Monowskie, natomiast nowemu - życzymy kolejnych sukcesów i rozwoju nie tylko jednostki OSP ale przede wszystkim społecznego, w naszej małej ojczyźnie.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

Prezes - Krzysztof Ludwinek

Naczelnik Wiceprezes - Krzysztof Nykiel

Skarbnik - Arkadiusz Kuwik

Sekretarz Wiceprezes - Krzysztof Krzemień

Z-ca Naczelnika ds MDP - Paweł Krzemień

Gospodarz - Zbigniew Kwadrans

Członek Zarządu Konserwator - Marek Hoła

Członek Zarządu - Stanisław Pędziwiatr

Człnek Zarządu - Damian Czekański

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Jan Honkisz

Członek - Marcin Hoła

Członek - Krzysztof Bercal

-sołtys-

 • foto: Paweł Krzemień » Click to zoom ->

  foto: Paweł Krzemień

 • foto: Paweł Krzemień » Click to zoom ->

  foto: Paweł Krzemień

 • foto: Paweł Krzemień » Click to zoom ->

  foto: Paweł Krzemień

 • foto: Paweł Krzemień » Click to zoom ->

  foto: Paweł Krzemień

 • foto: Paweł Krzemień » Click to zoom ->

  foto: Paweł Krzemień