Protokół z Zebrania Wiejskiego


Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia: 23.03.2016r.

 

Na Zebranie Wiejskie przybyli mieszkańcy sołectwa Stawy Monowskie, jak również zaproszeni goście:

Wójt Gminy Oświęcim – Albert Bartosz

Sekretarz Gminy Oświęcim – Robert Dziuba

Radny Gminy Oświęcim – Stanisław Nowotarski

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.

 2. Uchwalenie porządku zebrania.

 3. Powołanie protokolanta (sekretarza) zebrania.

 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

 5. Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej.

 6. Przyjęcie sprawozdania.

 7. Informacje Wójta Gminy Oświęcim o pracy Urzędu Gminy oraz planu rozwoju sołectwa Stawy Monowskie.

 8. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2016.

 9. Wolne wnioski.

 10. Podjęcie uchwały dot. wolnych wniosków złożonych na Zebraniu Wiejskim.

 11. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Zebranie Wiejskie otworzył sołtys Arkadiusz Kuwik, które w II terminie o godz. 18:00 uzyskało prawomocność.

Ad. 2

Porządek Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Przystąpiono do wybrania protokolanta zebrania. Zgłoszono kandydaturę p. Magdaleny Nurek, która została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Do komisji uchwał i wniosków zgłoszono następujących kandydatów: Natalia Kuwik, Zbigniew Kwadrans, Daniel Migdał, propozycja została przyjęta przez zebranie jednogłośnie.

Ad. 5

Sołtys wsi Stawy Monowskie Arkadiusz Kuwik przedstawił sprawozdanie
z działalności własnej i Rady Sołeckiej za 2015 rok., które jest załącznikiem do Protokołu z Zebrania Wiejskiego.

Ad. 6

Przyjęcie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2015, nastąpiło stosunkiem głosów: jednogłośnie.

Ad. 7

Wójt Gminy Albert Bartosz udzielił informacji na temat pracy Urzędu Gminy:

- przedstawił prezentację w czasie której omawiał najważniejsze działania gminy, jak przedstawia się jej zadłużenie oraz wyjaśnił mechanizm podejmowania inwestycji,

- wręczył nagrodę 1000,00 zł na ręce sołtysa do wykorzystania w OKSiR, za zajęcie II miejsca w Konkursie Oświetlenia Centurm Sołectwa, sołtys ową nagrodę przekazał inicjatorom przedsięwzięcia: Danielowi Migdałowi oraz Natalii Kuwik, by oni zadecydowali na co przeznaczyć kwotę :) (z nieoficjalnych informacji - kwota ma być przeznaczona na kolejne oświetlenie i ozdoby świąteczne).

Ad. 8

W tym pkt. Głosowano nad przyjęciem propozycji Uchwał budżetowych:

U1/2016 – w sprawie dysponowania środkami finansowymi w sołectwie Stawy Monowskie w roku 2016 – przyjęto stosunkiem głosów: jednogłośnie.

U2/2016 – w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na działalność sołectwa Stawy Monowskie w roku 2016, wg załącznika nr 1 do uchwały – przyjęto stosunkiem głosów: jednogłośnie.

W/w Uchwały wraz z załącznikiem stanowią załączniki do Protokołu z Zebrania Wiejskiego.

Ad. 9

Dyskusje, jakie podjęto na zebraniu dot.:

- Ośrodka Zdrowia we Włosienicy,

- Kierunku rekultywacji wyrobisk Kopalni Kruszywa „Stawy Monowskie”,

- wyłożenia nakładki asfaltowej na ul. Centralnej w części od zabudowań do kanału,

- wyrównania asfaltu przed Świetlicą i Remizą OSP,

- wyczyszczenia rowu melioracyjnego przy ul. Dogodnej.

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekty zgłoszonych Uchwał
i Wniosków, które po głosowaniu zostały przyjęte stosunkiem głosów: jednogłośnie.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik do Protokołu z Zebrania Wiejskiego.

 

 

Ad. 11

Zakończenie zebrania oraz złożenie życzeń na Święta Wielkanocne.

 

          Magdalena Nurek                                                            sołtys Arkadiusz Kuwik

                Protokolant                                                                        Przewodniczący

 


 

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
za 2015r.

 

 

 

Witam wszystkich mieszkańców naszego sołectwa na dzisiejszym Zebraniu Wiejskim. Jest mi niezmiernie miło przywitać również przedstawicieli Gminy Oświęcim: Wójta Alberta Bartosza, Sekretarza Roberta Dziubę oraz Radnego Stanisława Nowotarskiego.

 

 Przedstawiając sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2015 jeszcze raz przypomnę, co udało się pozyskać, zrobić czy też kupić dla naszego sołectwa, naszej społeczności oraz podziękuję wszystkim tym, którzy nie bali się zakasać rękawy by niejednokrotnie przyczynić się do jej rozwoju.
To tylko dzięki takim ludziom, którzy mnie wspierają, pomagają, inicjują pewne pomysły, potrafimy osiągnąć zamierzony cel jakim jest ciągły rozwój naszej małej ojczyzny, co widać. Nasze poczynania zmierzają w dobrym kierunku, dorównujemy, ba, nawet śmiem powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że
w niektórych aspektach przewyższamy inne sołectwa naszej gminy swoim zaangażowaniem, motywacją, chęcią zrobienia czegoś wyjątkowego, gdzie przykładem mogą być organizowane w naszym sołectwie Turnieje Sportowe, Dożynki Wiejskie, Pikniki Rodzinne, aktywny udział organizacji działających na naszym terenie, mam tu na myśli KGW, OSP oraz Zespół „Modraszka”. To my sami tworzymy te inicjatywy i to jest dla mnie rzeczą wyjątkową. Z niewielkim nakładem finansowym, bo niestety nie możemy liczyć na więcej ze strony UG potrafimy stworzyć sobie warunki do realizacji rzeczy niemożliwych, a jednak
w tej sile wykonalnych.

 

Jestem przekonany, że osoby, które zauważyły moje zaangażowanie w to, co robię, doceniają te poczynania, a ci, którym zawsze będzie coś przeszkadzać,
w spokoju, bez niepotrzebnych emocji przemyślą temat i odpowiedzą sobie na pytanie czy aby mają rację.

 

Analizując rok 2015 muszę powiedzieć, że był on do tej pory, w moim odczuciu jednym z najlepszych. W minionym okresie mieliśmy spore wyzwanie, organizacja „Pikniku Rodzinnego”, który bagatela kosztował prawie 5,5 tyś zł, gdzie nie tylko rodziny ze Stawów Monowskich, ale z całej gminy świetnie się bawiły i korzystały z licznych atrakcji: jazda konna, kolejka, zjeżdżalnie, gry
i zabawy, a kto zgłodniał mógł posilić się posiłkiem, jaki został przygotowany – prażonymi. To pierwsza na taką skalę impreza o takim charakterze w naszym sołectwie, a to dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, o co czyniłem starania i się udało. Mam nadzieje, że niebawem przyjdzie nam ją powtórzyć.

 

Kolejnym ważnym wydarzeniem był Jubileusz 70-cio lecia OSP. To nie była tylko impreza strażacka lecz święto całej naszej społeczności. Nasi ojcowie, dziadkowie rozpoczęli działalność OSP w 1945 r., której celem było podnoszenie naszego bezpieczeństwa, zarówno przed zagrożeniami naturalnymi jak również lokalnymi i tę inicjatywę staramy się kontynuować. Spore grono osób, zarówno druhów jak i niezrzeszonych przyczyniło się do zorganizowania tego ważnego
i myślę, że bardzo udanego wydarzenia. I jako, że również należę do zastępów OSP pragnę wszystkim za wszelką pomoc z tego miejsca w dniu dzisiejszym podziękować, w imieniu własnym oraz Zarządu OSP.

 

Nie można nie wspomnieć o Dożynkach Wiejskich, które są już sławne nie tylko w naszej gminie, ale i poza jej granicami. Głosy jakie słyszę mówią wprost, że bardzo im się podoba organizacja tego wiejskiego święta, zaangażowanie licznych grup społecznych, osób, które bezinteresownie pomagają, czuwają by wszystko się udało, by dochować tradycji ku uciesze wszystkich. Kosztuje to sporo pracy, organizacji, zaangażowania wielu osób i instytucji, a kto się udziela to wie o czym mówię, za co dziękuję – ale warto.

 

Kolejne ważne wydarzenia to organizacja Turniejów Piłki Siatkowej Plażowej – mamy boisko o wymiarach olimpijskich, ciągle go modernizujemy,
a dobra opinia o organizowanych przez nas Turniejach ściąga zawodników już nawet z Andrychowa, Chełmka czy Krakowa – co cieszy!, że pomysł był strzałem w dziesiątkę.

 

Nie można, nie wspomnieć o Zespole „Modraszka”, kolejnym wielkim osiągnięciem zespołu było wielkie uznanie organizatorów po występie,
w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej przy OCK w Oświęcimiu. Również występy na Kolędowaniu, Jubileuszach czy Spotkaniach Przedświątecznych – cieszyły się licznym aplauzem i aprobatą. Jest jednak potrzeba i tu apeluję do wszystkich zwłaszcza mężczyzn, którzy chcieliby wspomóc ten zespół i zasilić jego szeregi, bo bez tej obecności funkcjonowanie staje się bezsensowne,
a liczą na nas w kolejnych wydaniach TKB, na które zostaliśmy zaproszeni oraz innych imprezach lokalnych i zamiejscowych. Mam nadzieję, że pomimo obecnych trudnych chwil zespołu, uda się zmobilizować kilka osób i problem zniknie.

 

Jednak jedną z najważniejszych informacji za rok 2015 to inwestycja, na którą czekaliśmy długie lata. Wreszcie doczekaliśmy się nadbudowy Remizy OSP, która posłuży przez wiele lat i nie tylko była to inwestycja z myślą o OSP, ale o całej naszej społeczności. Jest wreszcie sołtysówka, gdzie będę chciał wprowadzić od przyszłego miesiąca godziny urzędowania sołtysa, by każdy mieszkaniec mógł w komfortowych, spokojnych warunkach porozmawiać
z sołtysem na droczący go temat, czy też omówić jakiś problem. Tym bardziej cieszy mnie ta inwestycja, ponieważ mocno byłem w nią zaangażowany wraz
z poprzednim Prezesem OSP Dariuszem Stachurą, a naprawdę łatwo nie było. Udało się ją zrealizować i dziękuję wszystkim za pomoc – szczególnie Wójtowi Gminy Oświęcim Albertowi Bartoszowi, który jako jedyny do tej pory zauważył potrzebę najmniejszego sołectwa w gminie.

 

Możemy, bo mamy do tego prawo by cieszyć się z tych osiągnięć, ale nie możemy zachłysnąć się ich wynikami. To tylko powód, by realizować ich więcej
i równie dobrze.

 

Gorąca wiadomość z pozytywną wizją rozwoju na przyszłość to dzisiejsza Uchwała Rady Gminy Oświęcim o powołaniu Funduszu Sołeckiego, gdzie do dyspozycji będziemy mieli teraz o wiele większy budżet, co pozwoli na lepszy
i konkurencyjny rozwój naszej miejscowości. Lobbowałem ten fundusz już od kilku lat i wreszcie za pomocą Wójta udało się przekonać radnych, że to my sołtysi wraz ze społecznością wiejską chcemy w większych aspektach decydować o naszej przyszłości. Ten wielki sukces nie tylko daje nam większe możliwości, ale powoduje, że z budżetu państwa może wpłynąć do kasy gminy ponad 100 tyś zł, które Wójt obiecałam dodatkowo przeznaczyć na sołectwa,
a to kolejny strumień środków w celu naszego rozwoju.

 

Wydatki, jakie ponieśliśmy w 2015r. z budżetu wiejskiego.

 

Muszę tutaj dodać, że w zeszłym roku po raz pierwszy Wójt Gminy Oświęcim podniósł budżety wiejskie małych sołectw do kwoty min. 8000,00 zł. Inicjatywa ta ucieszyła nasze społeczności, i pozwoliła:

 

I tura w kwocie 4001,00 zł:

 

- na OSP Stawy Monowskie: 1100,00 zł - zakup dresów dla MDP,

 

- utrzymanie porządku i konserwacja urządzeń na Placu Zabaw oraz kompleksie boisk sportowych: 500,00 zł

 

- organizacja imprez sportowo-kulturalnych: 500,00 zł

 

- rezerwa budżetowa: 1901,00 zł

 

            - 1590,00 zakup kosiarki do trawy,

 

            - pozostała kwota to: zakup żyłki do podkaszarki, remont podkaszarki, zakup materiałów i części eksploatacyjnych kosiarek.

 

II tura w kwocie 3999,00 zł:

 

- 1800,00 zł - zakup nowych huśtawek na Placu Zabaw,

 

- 1000,00 zł - zakup i montaż siodełka dla sędziego na boisku do siatkówki plażowej,

 

- 700,00 zł na organizację imprez wiejskich,

 

- 499,00 zł rezerwa budżetowa – przeznaczono dla KGW

 

 

 

Na sam koniec w imieniu własnym oraz rady sołeckiej pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim mieszkańcom naszej wsi za owocną współpracę
i mam nadzieję, że Was nie zawiodłem.

 

Dziękuję wszystkim za uwagę.

 

Sołtys Arkadiusz Kuwik


 

 

 

 

Uchwała nr 1/2016

 

Sołectwa Stawy Monowskie

 

z dnia 23.03.2016r.

 

 

W sprawie: Dysponowania środkami finansowymi w sołectwie Stawy Monowskie, w roku 2016.

 

 

§1

 

Zebranie Wiejskie upoważnia sołtysa p. Arkadiusza Kuwik do dysponowania środkami finansowymi sołectwa.

 

§2

 

Upoważnia sołtysa Arkadiusza Kuwik do przenoszenia środków finansowych między działami i paragrafami, zgodnie z aktualnymi potrzebami.

 

§3

 

Nadzór nad wykonywaniem uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.

 

 

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uchwała nr 2/2016

 

Sołectwa Stawy Monowskie

 

z dnia 23.03.2016r.

 

 

 

W sprawie: Podziału środków finansowych przeznaczonych na działalność sołectwa Stawy Monowskie w roku 2016.

 

 

§1

 

Zebranie Wiejskie zatwierdziło podział środków finansowych wg przedstawionego planu (załącznik nr 1 do Uchwały).

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi i Radzie Sołeckiej w Stawach Monowskich.

 

§3

 

Nadzór nad wykonywaniem uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.

 

 

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2016

 

Sołectwa Stawy Monowskie

 

z dnia 23.03.2016r.

 

 

 

W sprawie:
Podziału środków finansowych przeznaczonych na działalność sołectwa Stawy Monowskie w roku 2016, w kwocie 8.000,00 zł.

 

Podział środków finansowych na rok 2016 przedstawia się następująco:

 

 • Utrzymanie porządku, konserwacja oraz naprawy urządzeń na Placu Zabaw jak również kompleksie boisk sportowych, zakupy materiałów
  i części oraz paliwa: 500,00 zł,

 • Organizacja imprez sportowo-kulturalnych (Dzień Dziecka, Dożynki, inne): 3000,00 zł,

 • Zakup siatek do bramek na boisku przy Placu Zabaw: 600,00 zł,

 • Zakup grilla z osprzętem, na potrzeby organizacji imprez wiejskich: 700,00 zł,

 • Zakup Garażu typu „Blaszany” na maszyny, urządzenia i narzędzia będące w posiadaniu sołectwa: 1500,00 zł,

 • Pozostałą kwotę 1700,00 zł pozostawić w rezerwie do dyspozycji potrzeb powstałych w roku budżetowym.

 

 

-sołtys-