Rada sołecka


Józef Grubka Przewodniczący
Paweł Krzemień Członek
Urszula Hoła Członek
Magdalena Nurek
Członek
Anna Hałat
Członek