Rada sołecka


Anna Hałat Przewodnicząca
Urszula Hoła Członek
Ryszard Jurzak Płoszczyca Członek
Paweł Krzemień
Członek
Krzysztof Ludwinek
Członek