Rada sołecka


Józef Grubka Przewodniczący
Paweł Krzemień Członek
Urszula Hoła Członek
Magdalena Ludwin
Członek
Anna Hałat
Członek