Spotkanie opłatkowe strażaków- Kraków


 W sobotę 22 grudnia 2012 r. o godzinie 10 w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się tradycyjne Spotkanie Opłatkowe małopolskich strażaków.

Organizatorami spotkania byli : Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP Edward Siarka, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP  nadbryg. Andrzej Mróz, Komendant SA PSP st. bryg. Bogusław Kogut

W spotkaniu wzięło udział prawie 1500 strażaków OSP, PSP  oraz zaproszeni goście: JE Ks. Kard Stanisław Dziwisz, dh Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski, nadbryg. Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, nadinsp. Mariusz Dąbek - Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego, przedstawiciele telewizji oraz prasy.

Naszą jednostkę reprezentowali na tym spotkaniu druh Arkadiusz Kuwik, druh Paweł Krzemień oraz druh Krzysztof Nykiel. Spotkanie było okazją na przekazanie sobie nawzajem życzeń Świątecznych jak i noworocznych. W imieniu OSP Stawy Monowskie dostojnym gościom przekazała je nasza delegacja.

 

Autor: Paweł Krzemień