Wielki SUKCES „Modraszki” w Poraju


Wielki SUKCES MODRASZKI !!!

     Zespół Pieśni i Tańca „Modraszka” ze Stawów Monowskich zajął 3 miejsce w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych, w kategorii Zespoły, Śpiewacze i Obrzędowe. Przegląd odbył się w ramach VIII Folkloriady Jurajskiej.

     „To wielki sukces i ogromne zaskoczenie dla nas zająć tu tak wysokie miejsce, gdzie występowały zespoły z całej Polski oraz dużo większym doświadczeniem - powiedziała po wręczeniu nagród p. Natalia Kuwik – kierownik zespołu. Ćwiczymy od stycznia, czasem były momenty zwątpienia, jednak dziś po ocenie jurorskiej mamy motywację do dalszej ciężkiej pracy, promowania regionu Krakowa Zachodniego, promowania Stawów Monowskich – najmniejszego sołectwa w gminie Oświęcim. Przedstawiliśmy obrzęd pt. „Zabawa w Karczmie” i jak było widać bardzo się wszystkim ten obrzęd w naszym wykonaniu podobał, o czym świadczyły gorące oklaski licznie przybyłej publiczności”.

     „Modraszka” otrzymała również dyplom oraz statuetkę za uczestnictwo w VIII Folkloriadzie Jurajskiej, którą odebrały najmłodsze Modraszki - jak to nazwali organizatorzy.

     Przypomnijmy, że "Modraszka" - Zespół Pieśni i Tańca ze Stawów Monowskich to zespół wielopokoleniowy, w skład wchodzą dorośli, młodzież
i dzieci, rozpoczął swoje istnienie w styczniu 2014r. Formacją opiekuje się Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim. Choreografem oraz instruktorem pieśni i tańca jest p. Bożena Grabowska, kierownikiem muzycznym p. Andrzej Wilk, kierownikiem zespołu p. Natalia Kuwik.

Życzymy dalszych sukcesów i dziękujemy za promocję naszej małej miejscowości Stawy Monowskie.

 

Arkadiusz Kuwik