Zebranie Wiejskie


Zebranie Wiejskie

 

Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Stawy Monowskie na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się
w Remizie OSP Stawy Monowskie, w dniu:

 

23.03.2016r. (Środa)

godz. 17:45 – I termin

godz. 18:00 - II termin.

 

Plan zebrania:

 • Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
 • Uchwalenie porządku zebrania.
 • Powołanie protokolanta (sekretarza) zebrania.
 • Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 • Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej.
 • Przyjęcie sprawozdania.
 • Informacje Wójta Gminy Oświęcim o pracy Urzędu Gminy oraz planu rozwoju sołectwa Stawy Monowskie.
 • Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2016.
 • Wolne wnioski.
 • Podjęcie uchwały dot. wolnych wniosków złożonych na Zebraniu Wiejskim.
 • Zakończenie zebrania.

 

Sołtys: Arkadiusz Kuwik