Zarząd KGW


Przewodnicząca Urszula Hoła
Z-ca Przewodniczącej Maria Stachura
Skarbnik Janina Grubka
Sekretarz Anna Hałat