Zarząd KGW


Przewodnicząca Anna Hałat
Z-ca Przewodniczącej Edyta Nykiel
Skarbnik Janina Grubka
Sekretarz Urszula Hoła